บริการเช่า

2

เช่าง่ายใน 4 ขั้นตอน

สามารถติดต่อเช่ากล้องง่ายใน 4 ขั้นตอนผ่านการแชทกับพนักงานของเรา

สินค้าหลากหลาย

เรามีอุปกรณ์ให้เช่ามากมาย หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า

วางหลักประกันง่าย

เรามีความยืดหยุ่นในการวางหลักประกัน โดยจะมีทั้งหมด 3 แบบ

ขั้นตอนการเช่า

1. แจ้งอุปกรณ์ที่ต้องการจะเช่า
-อุปกรณ์ที่ต้องการเช่า
ช่องทางติดต่อ Line @snpmarketforrent


2. แจ้งระบุ วันและเวลา ที่จะเช่าสินค้า
-วันที่จะเข้ารับพร้อมระบุเวลา
-วันที่จะคืนพร้อมระบุเวลา
(ห้าม Walk-in โดยไม่จองล่วงหน้า)
ช่องทางติดต่อ Line @snpmarketforrent


3. ติดต่อทางร้านเพื่อทางร้านจะเสนอราคาและรายละเอียดต่างๆ
ช่องทางติดต่อ Line @snpmarketforrent


4. ต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันรับของ
กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
กรณียกเลิกในวันรับของคิดค่าเช่า 30%

การคืนสินค้า

1. กรณีคืนอุปกรณ์ไม่ตรงตามสภาพเดิมแบบในตอนก่อนเช่าไป
เช่น ทำตก ทำหล่น ทำให้เสียหาย หรือ มีรอยกระแทกที่เกิดจากการไม่ระมัดระวังในการใช้งาน ที่ทำให้สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมก่อนเช่าไป
ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น


2. มาส่งคืนด้วยตัวเอง หรือ ส่งผ่าน Grab/Laramove/Lineman ได้
เวลาในการคืนสินค้าสามารถตกลงได้กับทางร้าน


3. สินค้าที่นำมาคืนต้องอยู่ในสภาพเดิมและอุปกรณ์ต้องครบทุกอย่างตามที่ได้ทำการเช่าไป ถ้าไม่อยู่ในสภาพเดิมหรือมีอุปกรณ์หาย ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ


4. การคืนสินค้าต้องคืนภายในวันที่กำหนด ถ้าเกินกำหนดทางร้านขอปรับตามค่าเช่าตามจำนวนวันที่เลยกำหนด

เอกสาร และ การวางหลักประกัน

เอกสารประกอบสำหรับการเช่าสินค้า


1.ยื่นบัตรประชาชนแสดงตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด (ขอเก็บตัวจริงไว้)
2.เอกสารยืนยันที่อยู่* เอกสารระบุที่อยุ่ปัจจุบัน เช่น
-บิลค่าโทรศัพท์
-บิลค่าน้ำไฟ
-ค่าที่พักล่าสุด
(กรณีไม่มีเอกสารให้ใช้สำเนารายการสั่งซื้อของจาก Shopee, Lazada
ที่ส่งสำเร็จโดยที่เป็นคำสั่งซื้อล่าสุด) (สำเนา 1 ชุด)
3.ใช้บัตรพนักงาน/สลิปเงินเดือน (กรณีทำงานแล้ว) (สำเนา 1 ชุด)
4.ใช้บัตรนักศึกษา/ใบเสร็จค่าเทอมล่าสุด (กรณีกำลังศึกษา) (สำเนา 1 ชุด)

 

การวางหลักประกันตามมูลค่าอุปกรณ์


-วางหลักประกันเป็นเงินสด
-โอนเข้าบัญชีธนาคาร
-วางสิ่งของค้ำประกัน

05.

พูดคุยกับเรา รับคำปรึกษา และ สั่งซื้อ

หากต้องการสั่งซื้อหรือสอบถามขายสินค้า สามารถติดต่อเพื่อรับปรึกษาฟรี 

01 1024x886